Fölin vesibussi oli menestys - kesän aikana tehtiin 30 000 matkaa

13.11.2017 13:54

Fölin vesibussi oli menestys - kesän aikana tehtiin 30 000 matkaa

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen Fölin viime kesän vesibussikokeilussa tehtiin yhteensä 30 000 matkaa. Kokeilun järjestelyt sujuivat hyvin ja matkustajat olivat erittäin tyytyväisiä uuteen palveluun.

Vesibussi liikennöi kesällä joka päivä Martinsillan ja Ruissalon Kansanpuiston välillä pysähtyen Forum Marinumilla ja Ruissalon Telakalla. Lähtöjä kertyi päivittäin seitsemän. Parhaimpana päivänä elokuussa matkustajia oli yli 700 päivässä. Keskimäärin vesibussin kyydissä oli lähes 400 matkustajaa päivässä. Suuren suosion vuoksi osa vuoroista oli täynnä, mutta kokeilun aikana ei ollut mahdollisuutta lisätä vuoroja.  

Palveluun oltiin hyvin tyytyväisiä

Asiakaspalautetta kerättiin koko kesän ajan kahden eri palautekyselyn avulla. Vastauksia tuli yhteensä lähes 5000. Vastaajista 85 % oli erittäin tai hyvin tyytyväisiä vesibussiin osana Föli-liikennettä. Myös pyörien maksuttomuutta kiiteltiin.

- Palveluun käyttöaste ja tyytyväisten matkustajien suuri määrä kertoo kokeilun onnistuneen erinomaisesti. Kokeilun perusteella tällaiselle uudelle palvelulle ja reitille on selvästi kysyntää, arvioi joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte.

Liikennöintiaikoihin toivottiin pidennystä elokuussa

Liikennöintiä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin piti sopivana liki puolet vastaajista. 44 % toivoi myöhäisempää liikennöintiä elokuussa ja vain muutama prosentti piti tärkeänä aikaisempaa aloitusta toukokuussa.

Suurin osa vastaajista piti liikennöintiaikaa kello 9.30 ja 19.00 välisenä aikana sopivana. Viidennes vastaajista toivoi liikennöinnin jatkuvat myöhemmin illalla vielä kello 19 jälkeen. Vastaajista lähes kaikki toivoivat vesibussiliikenteen jatkuvan tulevina kesinä.

Vastaajat saivat ehdottaa mahdollisia uusia pysäkkejä vesibussille. Eniten kannatusta uusiksi pysäkkikohteiksi saivat Saaronniemi, Naantali ja Hirvensalo. Myös liikennöintiä saaristoon pidemmälle toivottiin.

Fölin vesibussiliikenne todennäköisesti jatkuu ensi kesänä

Vesibussikokeilu osoitti, että uudelle vesibussilinjalle on kysyntää ja asiakkaat pitävät siitä erityisen paljon. Puolueiden välisissä talousarvioneuvotteluissa Fölin vesibussiliikenteen vakinaistaminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi kohdaksi. Uutta kautta ajatellen tulemme kiinnittämään huomiota kapasiteettiin, vuoroväliin, laitureihin ja kulkuyhteyksiin alukseen sekä uusiin mahdollisiin pysäkkeihin, sanoo Korte.

Suosittele

Ajankohtaista

08.07.2019 07:47
Kaupunkipyörien käyttöön opastetaan Föliblogissa.
03.07.2019 14:26
Livelikealocal.fi-sivusto kertoo paikalliset lomavinkit.