Vertaistuki antoi eväät Fölin käyttöön

14.02.2020 07:42

Vertaistuki antoi eväät Fölin käyttöön

Naapurukset Marjatta Haavisto, Pirkko Rautiainen ja Raita Salminen osallistuivat viime marraskuussa Turun seudun joukkoliikenne Fölin, Valonian ja Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaan kokeiluun, jossa ikäihmiset testasivat Fölin palveluita. Juttu on julkaistu Turkupostissa 1, 2020.  

Yhdessä kokeillen oppii enemmän

Parinkymmenen hengen joukko testasi Fölin liikennettä ja digitaalisia palveluita kuukauden ajan. Juju oli siinä, että puolet osallistujista oli kokeneita Fölin käyttäjiä, puolet kokemattomia – tai ainakin edellisestä matkustuskerrasta oli runsaasti aikaa.

Osallistujat jaettiin pareiksi, joissa toinen toimi oppaana ja toinen opastettavana. Parit matkustivat yhdessä haluamaansa tahtiin: osa jopa useita kertoja viikossa. Lisäksi osallistujille järjestettiin käytännönläheistä opetusta, jossa tutuiksi tulivat Fölin reittiopas, nettilatauspalvelu ja muut sähköiset palvelut.

Vaikka Marjatta, Pirkko ja Raita osuvat samassa kerrostalossa ja näkevät toisiaan usein, eivät he ole juuri matkustaneet bussilla yhdessä ennen kokeilua. Vertaistuki antoi lisää rohkeutta kokeilla uusia bussireittejä ja Fölin sähköisiä palveluita. Ummikoksi bussimatkustajana itsensä kokevalle kolmikko suositteleekin ottamaan mukaan tuttavan, joka on kokeneempi bussinkäyttäjä.

Muutama reissu yhdessä ja sitten pärjää itsekin, Raita kannustaa.

Myös kuljettajalta voi aina kysyä apua, muistuttaa Pirkko. Mieleen on jäänyt erityisesti se, kun hän kysyi Puutorilla suunnistusapua kuljettajalta, joka näytti olevan tauolla.

– Hän sanoi, että ”minäpä lähden näyttämään” ja vei melkein kädestä pitäen oikealle pysäkille, Pirkko nauraa.

Kaikkea ei tarvitse oppia heti. Kun oppii läheltä kotoa kulkevan bussin reitin, pärjää jo pitkälle.

Sosinomiopiskelijat havainnoivat matkustamisen ongelmakohtia

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat kävivät havainnoimassa senioriparien matkoja. He myös haastattelivat pareja kokeilujakson aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena oli selvittää senioreiden kohtaamia haasteita ja sitä, miten vertaistukena toimiva opas voisi olla avuksi.

– Havainnoimme heidän liikkumistaan ja osaamista käyttää julkista liikennettä. Havainnoimme myös kuljettajan asiakaspalvelua sekä tällaisen vertaistukimallin hyödyllisyyttä, kertoo sosionomiopiskelija Suvi Breite.

Opiskelijat seurasivat sitä, miten bussikalusto ja Fölin sähköiset palvelut sopivat juuri ikäihmisten tarpeisiin.

Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi osoittautuivat apuvälineitä käyttävien ikäihmisten parempi huomioonottaminen sekä Föli-sovelluksen kehittäminen entistä helppokäyttöisemmäksi.

Kauas on nyt helpompi lähteä

Aiemmin Marjatta matkusti bussilla muutaman viikon välein, Pirkko ja Raita hyvin harvakseltaan. Asiointireissut he tekivät pääsääntöisesti kävelyetäisyydellä keskustassa. Kauemmas päästäkseen oli vaivattava jotakuta auton omistavaa tuttavaa tai soitettava taksi. Monet kauempana järjestettävät tapahtumat jäivätkin yksinkertaisesti välistä, kun kulkemisjärjestelyt tuntuivat vaikeilta.

– Oma rohkeus, tai viitseliäisyys, lähteä kauemmas on lisääntynyt. Ei tarvitse miettiä niin paljon sitä, millä pääsee kulkemaan, Marjatta pohtii.

Bussin käyttöön liittyvät kysymykset ovat kokemattomalla bussinkäyttäjällä usein samoja: milloin bussi tulee, mitä reittiä se kulkee ja miten matka maksetaan. Pysäkillä haahuilu vie aikaa ja turhauttaa. Tottuneempi bussinkäyttäjä välttyy tältä seuraamalla bussin kulkua Fölin sähköisten palveluiden avulla vaikka kotisohvalta.

Kokeilu antoi lähtölaukauksen bussilla kulkemiseen. Nyt he liikkuvat bussilla aiempaa laajemmalla alueella, eikä oikean bussireitin löytäminen reittiopasta käyttämällä enää tunnu hankalalta.

– Emmekä varmasti ole ainoita, jotka ovat ajatelleet bussin käyttämisen olevan jotenkin hankalaa, Pirkko sanoo.

Marjatta Haaviston, Raita Salmisen ja Pirkko Rautiaisen mielestä parassta senioreiden joukkoliikennekokeilussa oli yhdessä tekeminen.

Parasta senioreiden joukkoliikennekokeilussa oli yhdessä tekeminen.

Palvelulinjat ihastuttivat

Marjatta ja Pirkko ovat asuneet Turussa vuosikymmeniä, Raitakin tuoreimpana tulokkaana 10 vuotta. Bussissa istuminen tarjoaa edelleen kiinnostavan tavan katsella maisemia ja tutustua kaupunginosiin.

Marjatta ja Raita matkustivat kokeilun aikana esimerkiksi palvelulinjan P3 reitin läpi. Päätepysäkillä he ehtivät jopa haastatella kuljettajaa ennen kotiinpäin lähtemistä. Palvelulinjat saavat naisilta erityiskiitoksia.

– Palvelulinjan kuljettajat ovat kohteliaita ja huomaavaisia, tulevat auttamaan ja odottavat, että ikäihminen ehtii istumaan ennen liikkeellelähtöä, Pirkko listaa.

Palvelulinjat myös pysähtyvät kadunvarressa pysäkkialueen ulkopuolella alueilla, joilla se on turvallista ja joilla pysäkkiväli saattaa muuten aiheuttaa ikäihmiselle pitkän kävelymatkan. Naisia ihastuttikin palvelulinjan kyydissä se, että kuljettaja oli selvästi tottunut siihen, että sama ihminen haluaa aina jäädä kyydistä tietyn nurmikkokaistaleen kohdalla.

Bussilla matkustamisesta tuli tapa

Naiset matkustivat kuukauden aikana ahkerasti, mutta kokeilematta jäi vielä yksi linja.

– Kaaren muotoinen linja 99, joka ei tule ollenkaan keskustaan, jäi vielä kokeilematta. Sen aiomme vielä käydä matkustamassa.

Luvassa on myös yhteisiä retkiä muiden kokeiluun osallistuneiden senioreiden kanssa. Tarkoituksena on käydä säännöllisesti lounaalla tai kahvilla eri kohteissa – bussilla totta kai! Marjatta, Pirkko ja Raita kehuvatkin kokeilussa juuri yhdessä tekemistä.

Yhteinen tekemisen meininki antoi täydet eväät bussilla matkustamiseen.

– Samalla valkeni, miten hyvä bussiverkosto täällä on, toteaa Pirkko.

Kokeilu oli osa EU-rahoitteista Green Silver Age Mobility -hanketta (GreenSAM). Hanke edistää kestävien kulkutapojen käyttöä ikäihmisten keskuudessa. Hankkeen seuraava pilotti järjestetään keväällä. Silloin nuoret opettavat ikäihmisille muun muassa kaupunkipyörien eli fölläreiden käyttöä.

Turun ammattikorkeakoulu vastaa hankkeessa kehitettävästä osallistavasta viitekehyksestä ja käytännössä luo laajan tietovarannon kuntien liikenneasioista vastaavien suunnittelijoiden ja päätöstentekijöiden käyttöön tarjoamalla tietoa ikäihmisten tarpeista, osallistamismenetelmistä sekä työkaluista. Turun lisäksi hankkeessa ovat partnereina Hampuri, Riika, Gdansk, Aarhus ja Tartto.

Lisätietoja hankkeesta:

Pirkko Rautiainen, Raita Salminen ja Marjatta Haavisto tutkivat Föli-sovellusta bussia odottaessaan.

Pirkko, Raita ja Marjatta tutkivat Föli-sovellusta bussia odottaessaan.

Suosittele

Ajankohtaista

18.09.2020 11:57
Kokouksessa jatketaan joukkoliikenteen vuoden 2021 talousarvion käsittelyä.
04.09.2020 08:27
Kokouksessa käsitellään mm. joukkoliikenteen vuoden 2021 talousarviota.