Siirry sisältöön
Turun seudun joukkoliikenne
Käytä Föliä, kampanjakuva

Voisiko joukkoliikenne olla sinun ilmastotekosi?

uutiset

|

Uudistukset

|

5.8.2021

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden sidonta ilmakehästä. Turku on vuodesta 2029 eteenpäin ilmastopositiivinen eli ilmakehää viilentävä. Resurssiviisaudella tarkoitetaan kestävää luonnonvarojen käyttöä. Kaupungissa ei synny jätettä eikä päästöjä.

Liikkumisjärjestelmä on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja. Liikenne aiheuttaa noin neljänneksen Turun päästöistä (vuonna 2020). Turun kaupunki kehittää kestävän liikkumisen ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin ilmastotavoitteita, lisäävät kaupungin viihtyisyyttä ja kilpailukykyä sekä luovat uusia liiketoimintamalleja. Hiilineutraali liikkumisjärjestelmä koostuu useista erilaisista toisiaan tukevista ratkaisuista. Näitä ovat esimerkiksi sähköisen liikenteen kehittäminen, digitaaliset ratkaisut, yhteiskäyttökulkuneuvot, kevyen liikenteen kehittäminen sekä liikkuminen palveluna – toimintamalli.

Fölin liikenne sähköistyy vauhdilla

Joukkoliikenne on jo lähtökohtaisesti ilmastoystävällinen kulkutapa ja ympäristöystävällinen valinta. Joukkoliikenteen päästöt vähentyvät merkittävästi sähköbussiliikenteen myötä.

Fölissä on vuodesta 2021 alkaen yhteensä 61 sähköbussia eli 1/3 ajetuista kilometreistä, 4,6 miljoonaa kilometriä, on sähköisiä. Sähköbusseja on linjoilla 1, 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93. Fölin sähköbusseilla ajetaan 115 päästötöntä kierrosta maailman ympäri joka vuosi. CO2-päästöjä tulee säästymään vuosittain 5800 tonnia.

Ensimmäiset sähköbussit aloittivat sataman, keskustan ja lentoaseman välillä liikennöimällä linjalla 1 vuonna 2016. Linjan 1 sähköbusseilla on ajettu tähän mennessä 2 miljoonaa kilometriä ja hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 2000 tonnia.

Euroopan unionin säätämä puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ja Turun kaupun­gin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2029 ohjaavat vahvasti joukkoliiken­nettä kohti sähköistä kalustoa.

Vuonna 2022 Fölin liikenteeseen saadaan edelleen lisää sähköbusseja.

 

Olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen kampanjassa!

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä.

On myös hyvä muistaa, että ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta liiketoimintaa.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

#hiilineutraali2029 #turku #kylmääki