Siirry sisältöön
Turun seudun joukkoliikenne
""

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 20.1. käsittelyyn tulevia asioita

uutiset

|

Päätöksenteko

|

1/22/2021

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu keskiviikkona 20.1.2021. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään mm. lausuntoa hallituksen lakiehdotuksesta EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin soveltamiseen kansallisesti.

Lakiesitysluonnos on linjassa Seudullisen joukkoliikenteen tavoitteiden kanssa

Lautakunta käsittelee lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen lausunto koskee linja-autoja koskevaa lainsäädäntöosuutta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2.8.2021. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa.

Lakiluonnoksessa esitetään, että Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision ja Ruskon kuntien muodostamalla alueella päästöttömiä eli käytännössä täyssähköbusseja tulee ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla olla 15 % ja toisella hankinta-ajanjaksolla 25 %. Lakiluonnos ohjaa siirtymistä sähköbusseihin ja esim. biodieselin käyttöön. Fölin liikenne sähköistyy vauhdilla, sillä kesällä 2021 liikenteeseen tulee uusien liikennöintisopimusten myötä 40 uutta sähköbussia.

Lakiluonnoksessa esitetyt päästöttömien linja-autojen osuudet Turun kaupunkiseudulla vastaavat kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen omia tavoitteita ja suunnitelmia. Lakiehdotus on linjassa myös Turun kaupungin ja kaupunkiseudun ympäristötavoitteiden kanssa. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Sen jälkeen Turun kaupungin tavoitteena on olla ilmastopositiivinen eli ilmakehää viilentävä, ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina.  

Kokouksen esityslista.