Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

25.10.2019 10:26

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu keskiviikkona 30.10.2019. Kokouksessa käsitellään mm. Skanssin yöliikennettä ja Fölin asiakastyytyväisyyttä.

Skanssin alueen yöliikennettä parannetaan

Fölin yölinjan 33 reittiä esitetään muutettavan 15.11.2019 alkaen niin, että uusi reitti kulkisi Skanssin asuinalueen kautta. Uusi reitti olisi Turun suunnasta tullessa Lemminkäisenkatu – Skarppakullantie – Skanssinkatu – Itäkaari – Karhunkatu, toiseen suuntaan ajettaessa päinvastoin. Reittimuutoksella pyritään parantamaan Skanssin asuinalueen liikennetarjontaa. Reittimuutos ei vaikuta aikatauluihin.

Asiakastyytyväisyys on parantunut

Lautakunnalle tuodaan tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Fölin liikenteessä säännöllisesti. Kysely tehdään 20 liikennöintikohteesta kolme kertaa vuodessa. Kyselyn tulokset kertovat, että Fölin asiakkaat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä Föliin. Asiakastyytyväisyys on parantunut entisestään; keskiarvo on kohonnut alkuvuonna mitatusta 4,2:sta 4,3:een. Arviointi tehdään asteikolla 1 (huonoin) – 5 (paras).

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/tksjlk/2019/1030013l/welcome.htm

Suosittele

Ajankohtaista

20.01.2020 09:49
Uusi maksutapa pyritään saamaan käyttöön kevään aikana.
17.01.2020 09:17
Yölinjaa 89 esitetään liikennöitävän Pikkulaskiainen-opiskelijatapahtuman yhteydessä 13.2.
13.01.2020 14:26
Nobina tulee hoitamaan liikenteen 13 uudella dieselbussilla ja 12 uudella sähköbussilla.