Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

13.09.2019 09:40

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu keskiviikkona 18.9.2019. Kokouksessa käsitellään talousarvioesitystä vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaehdotuksia vuosille 2021-2023.

Parantuvien palveluiden odotetaan lisäävän joukkoliikenteen tuloja

Turun kaupunki päättää vuosittain joukkoliikenteen määrärahan, jonka perusteella seudullinen joukkoliikenne tekee talousarvioesityksen. Seudullinen joukkoliikenne esittää, että talousarviossa otetaan huomioon odotusarvot matkamäärän ja tulojen kasvulle. Esimerkiksi Kelan maksaman koulumatkatuen odotetaan kasvavan 165 000 euroa vuodessa ja lähimaksamisen lisäävän myytyjen kertalippujen määrää 5 %:lla, joka tarkoittaa noin 250 000 – 300 000 lisätuloa vuodessa. Lisäksi työsuhdematkalipun odotetaan tuovan satoja uusia joukkoliikenteen vakikäyttäjiä ja lisäävän tuloja noin 350 000 euroa vuodessa. Markkinoinnin, häiriönhallinnan ja matkustajainformaation parantamisella helpotetaan joukkoliikenteen käyttöä ja voidaan vaikuttaa matkamäärän kasvuun.

Vaikka otetaan huomioon kaikki lisätuloja tuovat parannukset, joukkoliikenteen talousarvio ylittää Turun kaupungin osoittaman määrärahan 1,3 miljoonalla eurolla. Fölin aikana ei ole tehty hinnankorotuksia. Maltilliset hinnankorotukset voivat seudullisen joukkoliikenteen esityksen mukaan olla nyt perusteltuja, vaikka ne ovatkin matkamäärän kasvattamisen kanssa ristiriidassa. Lautakunnalle esitetään pientä korotusta kausikortteihin ja merkittävää korotusta kertalippuihin. 3 euron korotus aikuisten kausikortteihin, 2 euron korotus nuorten, opiskelijoiden, seniorien ja vammaisten kausikortteihin sekä 1 euron korotus lasten kausikortteihin tarkoittaisi suurimmillaankin vain kymmenen sentin lisäystä yhden voimassaolopäivän hintaan. Kausikorttien hinnankorotus toisi arviolta 500 000 euron lisälipputulot vuonna 2020. Koska hinnankorotukset vaikuttavat aina jonkin verran matkamäärään, vähentäisi hinnankorotus todennäköisesti joukkoliikenteen matkamäärää 200 000 – 300 000 matkalla.

Kertalippuja esitetään korotettavan 50 sentillä eli korotuksen jälkeen aikuisten kertalippu maksaisi vuoden 2020 alusta alkaen 3,50 euroa ja lasten 2,00 euroa. Hinnankorotus toisi noin 800 000 euron lisätulot ja vähentäisi matkamäärää arviolta 100 000 – 150 000 matkan verran. Kertalippujen osalta asiakas pystyy välttämään hinnankorotuksen siirtymällä käyttämään arvokorttia, jolloin asiakkaan maksama hinta vähenee ja matka kahden tunnin vaihtoajalla maksaa vain 2,20 euroa.

Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti hintojen korottaminen edellyttää lausuntoa kultakin Föliin kuuluvalta kunnalta.

Liikenteeseen ei esitetä heikennyksiä.

 

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/tksjlk/2019/0918011l/welcome.htm

 

Suosittele

Ajankohtaista

01.06.2020 11:09
Kaupunkilaiset voivat kokeilla kaupunkipyöräilyä maksutta kuukauden ajan.
28.05.2020 09:04
Lähimaksaminen saadaan käyttöön Fölin liikenteessä arviolta tulevana syksynä.