Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

04.09.2020 13:10

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu keskiviikkona 9.9.2020. Kokouksessa käsitellään mm. joukkoliikenteen vuoden 2021 talousarviota ja lausuntoja luonnoksista Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi sekä Turun yleiskaavaehdotuksesta.

Joukkoliikenteen talousarvio 2021

Seudullisen joukkoliikenteen ensi vuoden talousarvio sisältää joukkoliikenteen Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Naantalissa, Liedossa ja Ruskolla. Koronaepidemian vaikutukset vähentävät niin paljon Fölin lipputuloja, että niiden kattaminen liikenteen karsinnalla ei ole mahdollista eikä kaupunkiseudun tavoitteiden kannalta perusteltua. Myöskään hinnankorotuksilla ei ole mahdollista eikä olisi tarkoituksenmukaistakaan yrittää kattaa lipputulovajetta. Ensi vuoden lipputulovajetta on mahdotonta ennustaa. Talousarviossa Turun lipputulojen alenemaksi on arvioitu 15 % ja muiden Föli-kuntien 10 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Lausunnot luonnoksista liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi sekä yleiskaavaehdotuksesta

Lautakunta antaa lausunnot luonnoksista Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi sekä Turun 2029 yleiskaavaehdotuksesta. Lausunnoissa korostuu joukkoliikenteen merkitys ympäristö-, saavutettavuus- ja kulkutapaosuustavoitteissa. Joukkoliikenne on ydinasemassa, kun Suomi, Varsinais-Suomi ja Turku kulkevat kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Liikennejärjestelmä on muutoksessa ja uusien liikkumismuotojen lisäksi myös perinteinen autokanta sähköistyy tulevaisuudessa. Lautakunta ottaa kantaa suunnitelmiin ja kaavaehdotukseen erityisesti seudullisen joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta. Lausuntoja käsiteltiin ensimmäisen kerran 26.8. pidetyssä kokouksessa.

Kokouksen esityslista.

Suosittele

Ajankohtaista

30.09.2020 15:35
Kokeilun tunnelmia seurataan Fölin Instagram-tilillä.
18.09.2020 11:57
Kokouksessa jatketaan joukkoliikenteen vuoden 2021 talousarvion käsittelyä.