Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

21.08.2020 10:12

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn tulevia asioita

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu keskiviikkona 26.8.2020. Kokouksessa käsitellään mm. lausuntoja luonnoksista Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi sekä Turun yleiskaavaehdotuksesta.

Lausunnot luonnoksista liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi sekä yleiskaavaehdotuksesta

Lautakunta antaa lausunnot luonnoksista Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi sekä Turun 2029 yleiskaavaehdotuksesta. Lausunnoissa korostuu joukkoliikenteen merkitys ympäristö-, saavutettavuus- ja kulkutapaosuustavoitteissa. Joukkoliikenne on ydinasemassa, kun Suomi, Varsinais-Suomi ja Turku kulkevat kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Liikennejärjestelmä on muutoksessa ja uusien liikkumismuotojen lisäksi myös perinteinen autokanta sähköistyy tulevaisuudessa. Lautakunta ottaa kantaa suunnitelmiin ja kaavaehdotukseen erityisesti seudullisen joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta.

Linjojen 78 ja 82 reitit

Seudullinen joukkoliikenne on todennut tarpeen säilyttää koululaislinjan 78 hoitamaan Yli-Maarian koulun oppilaiden kulkeminen iltapäivisin koulusta kotiin Auvaismäentien suuntaan. Linjan reitti Yli-Maarian koululta kulkee 21.9. alkaen uutta tieyhteyttä Pyhän Marian tien ja Koskennurmenkadun kautta Auvaismäentielle.

Yölinjan 82 reitti muutetaan yhdenmukaiseksi Jäkärlän ja Moision välisen bussiliikenteen kanssa eli linjan reitti on 21.9. alkaen: Auvaismäentie – Koskennurmenkatu – Pyhän Marian tie – Pyhän Marian silta – Pyhän Marian tie – Mittumaarintie – Moision koulutie, jatkuen nykyistä reittiä.

Muiden Jäkärlän linjojen reittimuutoksista lautakunta päätti jo 27.5.

 

Kokouksen esityslista netissä:  https://ah.turku.fi/tksjlk/2020/0826013l/welcome.htm

 

Suosittele

Ajankohtaista

30.09.2020 15:35
Kokeilun tunnelmia seurataan Fölin Instagram-tilillä.
18.09.2020 11:57
Kokouksessa jatketaan joukkoliikenteen vuoden 2021 talousarvion käsittelyä.