Erikoiskortit

Erikoiskortit

Samat tuotteet ja hinnat ovat voimassa koko Fölin alueella eli Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Naantalissa, Liedossa ja Ruskolla.

Haltijakohtainen

Kestokortti

Kortti on tarkoitettu 20 vuotta täyttäneille ja sitä voi käyttää kuka tahansa. Kortti on voimassa kuusi kuukautta viiden kuukauden hinnalla.
Kortin lyhin käyttöaika on kuusi kuukautta ja sitä vastaava kuuden kuukauden maksu maksetaan etukäteen korttia lunastettaessa. Jatkossa kortin maksu laskutetaan asiakkaalta puolivuosittain.

Hinta 9.1.2020 alkaen: 275 € / 6 kk 
 

Henkilökohtainen

Vapaakortti

Vapaakortti myönnetään Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Naantalissa, Liedossa tai Ruskolla henkikirjoilla oleville sotainvalideille, rintamaveteraaneille ja työssä käyville vammaisille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %. Oikeus rintamaveteraanien vapaakorttiin osoitetaan joko sotilaspassilla tai erillisen kortin tunnusleimalla. Rintamaveteraanien, sotainvalidien ja työssäkäyvien vammaisten vapaakortit ladataan ainoastaan Kauppatorin Monitorissa Turussa (Aurakatu 8). Erilliset kortit:

  • valkoinen kortti (rintamasotilas)
  • keltainen kortti (rintamatunnus)
  • sininen kortti (naiset / rintamapalveluskortti) tai
  • kuvallinen Kela-kortti R-kirjaimella

Suosittele