Kaksikerrosbussikokeilu ilahdutti Fölin asiakkaita

20.11.2019 14:51

Kaksikerrosbussikokeilu ilahdutti Fölin asiakkaita

Föli toteutti kaksikerrosbussikokeilun 12.9. – 3.10.2019 linjoilla 6 ja 7, jotka kulkevat Turun kautta Naantaliin, Raisioon, Lietoon ja Kaarinaan. Kaksikerrosbussin linjoiksi valittiin paljon käytetyt seutulinjat, koska Föli halusi kerätä asiakaskokemuksia laajalta alueelta. Kokeilu auttaa Föliä tulevaisuuden liikenteen suunnittelussa.

Asiakkaiden kokemukset kaksikerrosbussista olivat pääosin positiivisia

Asiakaskyselyn kysymykset koskivat matkustajien mieltymyksiä ja toiveita, turvallisuuden tunnetta, tilan kokemista, liikkumista, esteettömyyttä sekä matkustuskokemuksia ja -asenteita. Kyselyyn oli mahdollista jättää avointa palautetta. Kokeilusta ja kaksikerrosbussin ideasta pääasiassa pidettiin, mutta kokeilussa käytetty bussimalli ei sellaisenaan sovi kaupunkiliikenteeseen tilaratkaisuiden ja esteettömyyden osalta. Näiltä osa-alueilta asiakkaat antoivatkin negatiivista palautetta.

Asiakaskyselyyn vastasi 1208 henkilöä. Yleisarvosana Fölille oli 4 (asteikolla 1-5) ja kaksikerrosbussille 3,8. Paikallisbussiin verrattuna kaksikerrosbussilla matkustaminen koettiin hauskemmaksi sekä hieman helpommaksi ja nopeammaksi. Miltei puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kaksikerrosbussien hankkiminen parantaisi Turun kaupungin julkista imagoa. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että kaksikerrosbussin kyytiin oli helppo nousta. Suurin osa vastaajista koki olonsa turvalliseksi kaksikerrosbussilla matkustaessaan. Kaksikerrosbussissa liikkuminen koettiin pääosin helpoksi, mutta osa oli sitä mieltä, ettei esteettömyys toteudu riittävällä tavalla. Kokeilussa käytetty kaksikerrosbussi ei ollut suunniteltu paikallisliikenteeseen eikä siinä ollut esimerkiksi niin paljon tilaa lastenvaunuille ja rollaattoreille, kuin Fölin tavallisissa busseissa. Jos Föliin jonain päivänä hankittaisiin kaksikerrosautoja, niiden sisätilat olisivat jonkin verran erilaiset kuin tämän koekäytössä olleen bussin.

Näköalat ja hauskuus kaksikerrosbussin hyviä puolia

Kaksikerrosbussia koskevaa avointa palautetta annettiin runsaasti. Hyviä asioita asiakkaiden mielestä kaksikerrosbussissa olivat erityisesti tila ja istumapaikkojen määrä, näköalat, uudet tavat havainnoida ympäristöä, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, viihdearvo, tasainen ajo, kiinnostavuus, hauskuus ja tunnelma. Huonoiksi asioiksi koettiin jyrkät, liukkaat ja kapeat portaat, puutteet esteettömyydessä, hitaus, ahtaus, turvattomuus ja hankala liikkuminen kaksikerrosbussissa.

Palaute oli pääasiassa positiivista eli kokeilusta ja ideasta pidettiin. Föli on asiakkailta kerättyjen kokemuksien lisäksi haastatellut kaksikerrosbussia ajaneita kuljettajia. Heidän kokemuksensa kokeilusta olivat samansuuntaisia kuin asiakkaiden.

 

Kaksikerrosbussikokeilun tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä: PDF iconKaksikerrosbussikyselyn tulokset pdf

Suosittele

Ajankohtaista

07.08.2020 10:13
Koulujen alkaminen lisää matkustajia ja turvavälejä ei välttämättä ole mahdollista noudattaa.
04.08.2020 08:53
Edun arvo on 38 euroa. Kelan koulumatkatuki on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille.