Fölin sähköbusseilla on ehditty kulkea jo 37 kertaa maapallon ympäri

02.06.2020 13:51

Fölin sähköbusseilla on ehditty kulkea jo 37 kertaa maapallon ympäri

Föli on sähköbussiliikenteen pioneereja Suomessa. Varhainen käyttöönotto on kannattanut, sillä joukkoliikenteen sähköistäminen on erittäin tärkeässä osassa tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua.
 
Vuosi 2016 oli Turussa historiallinen. Nimittäin sähköbussien osalta: Föli otti tuolloin liikenteeseen ensimmäisen täyssähköbussinsa. Seuraavana vuonna Fölin linja 1 teki Turusta Suomessa ensimmäisen kaupungin, jossa kokonaisen bussilinjan liikennöinti tapahtui täysin sähköisesti.
 
Fölin kehittämispäällikkö Topias Pihlava uskoo, että jatkossa sähköbusseja ja niihin liittyviä edistysaskeleita on tulossa lisää ja yhä kasvavalla tahdilla.
 
– Siihen jopa velvoitetaan, sillä vuonna 2021 voimaan astuu EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi. Sen jälkeen kuntien ajoneuvohankinnoissa EU-alueella edellytetään aina tiettyä määrää sähköisiä ajoneuvoja sekä uusiutuvia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja.
 
Asteittain voimaan astuva uusi direktiivi tulee varmasti lisäämään joukkoliikenteen sähköbussien määrää Suomessa sekä koko Euroopassa huomattavasti.

 

Sähköbussi latauksessa Turun satamassa.
 

Eniten ajokilometrejä Suomessa

Fölille kokemusta sähköbusseista on kertynyt jo nyt runsaasti, sillä sen liikennöimillä sähköbusseilla on Suomen joukkoliikenteen tarjoajista eniten ajokilometrejä. Artikkelin kirjoittamishetkellä 29.4.2020 lukema on noin 1,488 miljoonaa ajettua kilometriä, joka vastaa reilua 37 kierrosta maapallon ympäri.
 
Turussa sähköbussien varhaista käyttöönottoa on pidetty hyvänä ratkaisuna. Sähkömoottoreissa on polttomoottoreihin nähden erittäin merkittäviä teknisiä etuja, joista kaikkein olennaisimmat liittyvät hyötysuhteeseen ja päästöjen vähenemiseen.
 
– Sähköbussi on dieselbussia huomattavasti energiatehokkaampi, ja sen päästöt ovat pienemmät. Sähköbusseista ei tule häkää, typen oksideja tai pienhiukkasia kaupunkialueelle. Se on suuri etu, Topias Pihlava toteaa.
 
Myös parempi käyttömukavuus on sähköbusseille keskeinen valttikortti. Vaihteettomien sähköbussien tasainen kyyti on matkustajille miellyttävä kokemus – ja korvatkin kiittävät.
 
– Myös melupäästöt on hyvin olennainen asia kaupungin viihtyvyydelle. Siksi hiljaiset sähköbussit ovat miellyttäviä sekä kyydissä olijoille että muille kaupunkilaisille.

Föli on tärkeä tekijä Turun ilmastosuunnitelmassa

Liikenteen päästöjen minimoimisella on tärkeä rooli kasvihuonepäästöjen vähentämisessä ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa liikenteen osuus päästöjen määrästä on noin viidennes ja koko EU:n tasolla noin neljännes kokonaispäästöistä.
 
Siksi Fölillä on keskeinen osa Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa, joka kuuluu maailman edistyksellisimpien joukkoon. Suunnitelmaan on kirjattu tavoite Turun hiilineutraaliudesta vuoteen 2029 mennessä.

Kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääsyä kiritetään myös kansainvälisellä yhteistyöllä, kuten EU-rahoitteisella CIVITAS ECCENTRIC -hankkeella. Nelivuotisessa hankkeessa viisi eurooppalaista kaupunkia – Turku, Tukholma, Ruse, München ja Madrid – kehittävät yhdessä fiksuja ja puhtaita liikkumisratkaisuja.

 – Sähköliikenne varmasti lisääntyy koko ajan, varsinkin kaupunkiliikenteessä. Lähiliikenteessä se on suhteellisen helppo järjestää, mutta pitkän matkan liikenteessä tarvitaan vielä akkutekniikan kehittymistä.
 
Sähköbussien kehityskulku on jo tähän asti ollut nopeaa ja innostavaa. Ilmastotavoitteiden ja teknisten innovaatioiden kirittämänä akkukapasiteetti on kehittynyt eteenpäin harppauksin, eikä vauhti näytä hidastuvan. Päinvastoin.
 
– Joka vuosi mennään teknologiassa vahvasti eteenpäin. Jo tässä neljän vuoden aikana on tullut kehitystä ihan huimasti, Topias Pihlava toteaa.

 

Mikä CIVITAS ECCENTRIC?

Turun sähköbussiliikennettä on kehitetty osana EU-rahoitteista CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Syksyllä 2020 päättyvä kansainvälinen hanke on kehittänyt fiksuja ja puhtaita liikkumisratkaisuja viidessä eurooppalaisessa kaupungissa: Turussa, Tukholmassa, Rusessa, Münchenissä sekä Madridissa.

Neljä vuotta jatkuneen hankkeen näkyvimpiä toimenpiteitä Turussa ovat olleet sähköbussilinja numero 1, kaupunkipyöräjärjestelmä Föli-fillarit sekä liikkuminen palveluna eli MaaS -konseptin edistäminen.

 

 

 

 

Suosittele

Ajankohtaista

16.06.2020 10:41
Lippu on voimassa Fölin bussi- ja vesibussiliikenteessä.
15.06.2020 07:50
Tutkimus on VTT:n ja Linkker Oy:n toteuttama.
04.06.2020 14:45
Seudullinen joukkoliikenne tekee vuonna 2020 arvion Föli-alueen mahdollisesta laajenemisesta.