Vattenbussen

Vattenbussen

Vattenbussen kör varje dag under tiden 22.5–13.8.2017 och 19.-20.8., 26.-27.8., 2.-3.9., 9.-10.9. och 16.-17.9. mellan 9.30 och 18.30  från Åbo centrum till Runsala och tillbaka. Vattenbussens rutt är Martinsbron – Forum Marinum – Runsalas varv – Folkparken – Forum Marinum – Martinsbron. Restiden från Martinsbron till Folkparken är cirka 40 minuter. Dagens första avgång sker kl. 9.30 från Martinsbron och den sista avgången sker från Runsala kl. 18.30.

Vattenbussen är en del av Fölis trafik och samma biljettprodukter gäller som inom den övriga trafiken. Vattenbusstrafiken sköts av Airisto Line Oy. Det är fråga om en testperiod som varar hela sommaren och utgående från resultaten fattas beslut om en eventuell fortsättning på Fölis vattenbusstrafik under kommande somrar.

karta

Tidtabell

Vattenbussen kör varje dag under tiden 22.5–13.8.2017 och 19.-20.8., 26.-27.8., 2.-3.9., 9.-10.9. och 16.-17.9. mellan 9.30 och 18.30 från Åbo centrum till Runsala och tillbaka.

tidtabell

 

Priser

Tarifferna är desamma som inom busstrafiken, d.v.s. en enkelbiljett för en vuxen kostar 3 euro och för ett barn 1,50 euro. Du kan betala vattenbussresan med resekortet och det belopp som debiteras från kortet är detsamma som inom busstrafiken. I engångs- och värdekorten ingår som normalt två timmars bytesrätt inom den övriga Föli-trafiken. På vattenbussen kan du köpa en enkelbiljett eller ladda resekortet på samma sätt som i bussarna. Den enda skillnaden jämfört med busstrafikens taxor är att ingen extra avgift uppbärs för cykeln. Läs mer om Fölis priser.

Farkosten

Vattenbussen har 75 platser. Cyklar inräknat är kapaciteten ungefär 30–50 personer. Det är lätt att stiga på med cykel från Martinsbron och vid Runsala varv. Hållplatserna vid Forum Marinum och Folkparken har trappsteg.

Vattenbussen är i sig hinderlös, men av hållplatserna är det enbart den vid Runsala varv som är helt hinderlös för den som rör sig med rullstol, barnvagn eller rollator. Fölis busslinje 8 går också till Runsala, och resandet med denna är hinderlöst.

 

I sommar kan du åka från Aura å till Runsala med Fölis vattenbus. Läs mer.

Rekommendera