Tidtabeller

Tidtabeller

På denna sida hittar du tidtabeller för regionlinjerna, de interna linjerna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo, natt- och servicelinjerna samt linjerna för arbets- och skolresor. Tidtabellerna är samma som i tidtabellshäftet som delas ut till hushåll och företag. Eventuella avvikelser från gällande tidtabeller uppdateras inte i tidtabellerna nedan utan meddelas skilt under Nyheter.

 

Sommartidtabeller

Sommartidtabellerna gäller 24.4.-24.9.2017

Regional trafik

 

Den interna trafiken i Åbo

Nattlinjerna i Åbo

Linjerna för arbetsresor i Åbo

Linjerna för skolresor i Åbo

 • PDF icon Linjer 52, 73 och 74, sommar
  • Linje 52 Prestholm/Harlax – Moikoinen – Kaskisgatan – Salutorget – Mariegatan
  • Linje 73 Starrbacka – Haga – Hallis – Kärsämäki – Turun Lyseo
  • Linje 74 Kråkkärret – Hansängen – Nummenpakka skola
 • PDF iconLinje 67, sommar Katarina – Harittu – Ilpois skola
 • PDF iconLinje 72, sommar Harlax skola – Kakskerta
 • PDF icon Linjer 77, 78 och 83, sommar
  • Linje 77 Patis – Turun Lyseo – Rieskalähde skola
  • Linje 78 Jäkärlä – Turun Lyseo
  • Linje 83 Rieskalähde skola – Vienola - Perno

Servicelinjer i Åbo

 • Servicelinjerna hör till kollektivtrafiken, som är öppen för alla. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar också stanna utanför de egentliga busshållplatserna. Servicelinjens bussar har lågt golv och breda dörrar.

Vattenbusslinje i Åbo

 

Den interna trafiken i S:t Karins

 

Den interna trafiken i Reso

 

Den interna trafiken i Nådendal

 

Den interna trafiken i Lundo

 

Regiontrafiken utanför Föli-området

Rekommendera