Tidtabeller

Tidtabeller

På denna sida hittar du tidtabeller för regionlinjerna, de interna linjerna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo, natt- och servicelinjerna samt linjerna för arbets- och skolresor. Tidtabellerna är samma som i tidtabellshäftet som delas ut till hushåll och företag. Eventuella avvikelser från gällande tidtabeller uppdateras inte i tidtabellerna nedan utan meddelas skilt under Nyheter.

 

Vintertidtabellerna gäller 26.9.2016 – 23.4.2017

Regional trafik

 

Den interna trafiken i Åbo

Nattlinjerna i Åbo

Linjerna för arbetsresor i Åbo

Linjerna för skolresor i Åbo

 • PDF icon Linjerna 52, 73 och 74, vinter 
  • Linje 52 Prästholm/Harlax – Moikois – Kaskisgatan – Salutorget – Mariegatan
  • Linje 73 Starrbacka – Haga – Hallis – Kärsämäki – Turun Lyseo
  • Linje 74 Kråkkärret – Hansängen – Nummenpakka skola
 • PDF iconLinje 67, talvi Katariina – Harittu – Ilpois skola
 • PDF iconLinje 72, talvi Harlax skola – Kakskerta
 • PDF icon Linjerna 77, 78 ja 83, talvi 
  • Linje 77 Patis  – Turun Lyseo – Rieskalähde skola
  • Linje 78 Jäkärlä – Turun Lyseo
  • Linje 83 Rieskalähde skola – Vienola - Perno

Servicelinjer i Åbo

 • Servicelinjerna hör till kollektivtrafiken, som är öppen för alla. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar också stanna utanför de egentliga busshållplatserna. Servicelinjens bussar har lågt golv och breda dörrar.

 

Den interna trafiken i S:t Karins

 

Den interna trafiken i Reso

 

Den interna trafiken i Nådendal

 

Den interna trafiken i Lundo

 

Regiontrafiken utanför Föli-området

Rekommendera