Kartor och rutter

Kartor och rutter

Hållplatserna vid Salutorget

 

Linjekartor

Reseplanerare

Föli kommer stegvis att övergå till den nya reseplaneraren, som finns på turku.digitransit.fi. Man kan söka på en rutt antingen genom att skriva in resans startpunkt och destination, eller genom att söka på kartan. Därför behöver du inte nödvändigtvis söka bussturer. 

Med reseplaneraren kan man söka på en rutt antingen genom att skriva in resans startpunkt och destination, eller genom att söka på kartan. Sökkriterierna kan specificeras om man väljer "Fler alternativ" (bl.a. genom att specificera promenadsträckans längd och antalet byten). Sökningen kan också begränsas till att gälla önskad tidsperiod. Senare förbindelser visas om man trycker på "Senare". Läs mer om hur man använder Fölis tidtabellssökning och ruttplanerare.

Bussar på kartan

Bussar på kartan syns alla bussar som är i trafik i realtid. Genom att klicka på en buss får man fram mer detaljerad information om rutten. Man kan välja att visa hållplatserna, och namnen på hållplatserna syns när man zoomar in närmare på kartan.

Rutterna

 

Rekommendera