Infartsparkering

Infartsparkering

Infartsparkering är ett behändigt sätt att undvika trafikstockningar och parkeringsproblem i Åbo centrum. De områden som reserverats för parkering ligger nära kollektivtrafikens hållplatser och stationer. Man kan lämna bilen på parkeringsplatsen och fortsätta med buss.

Parkeringen är gratis och avsedd bara för sådana som fortsätter sin resa med buss.

Infartsparkeringar finns på följande ställen:

  • Lundo

     Hyvättyläntie 2, på K-Supermarket Lietoris gård, 8 bilplatser.

 

Ytterligare infartsparkeringar är under planering.

kyltti

Rekommendera