Buss till mässor och evenemang

Buss till mässor och evenemang

Linjen 100, Mässcentrum och Abåhallen (Gatorade Center)

Linjen 100 trafikerar mellan Salutorget och Mässcentrum och Åbohallen enligt behov i samband med evenemang för allmänheten. För varje evenemang görs en särskild tidtabell upp och tidtabellerna för olika evenemang kan studeras via länkarna på denna sida. För de ishockeymatcher Ligan som spelas på HK Arenan har en gemensam tidtabell gjorts upp och den gäller för hela perioden, om inga undantag finns angivna på denna sida. Avgångshållplatsen på Salutorget är T1 på Auragatan. Övriga bussförbindelser till området: linjerna 32, 99 till Mässcentrum och linjerna 12, 32, 61, 99 till Åbohallen.

Rutten för linje 100:

SALUTORGET T1 - Auragatan - Eriksgatan - Humlegårdsgatan - Bangårdsgatan (järnvägsstation) - Stockholmsgatan - Runsalavägen - Vasavägen - Pansiovägen - Västra bågen - Mässgatan - Typografgatan - MÄSSCENTRUM / ÅBOHALLEN

Linjen 101, Logomo

Linjen 101 trafikerar vid behov från Salutorget till Logomos publikevenemang. Det läggs upp en separat tidtabell för respektive evenemang. Tidtabellen hittar du via länkarna på den här sidan. Salutorgets avgångshållplats ligger vid Auragatan T1. Hållplatsen 1017 vid Repslagaregatan är avgångs- och avstigningshållplats vid Logomo. Det körs inte in på gården vid Logomo. De övriga bussförbindelserna till Logomo är linjerna 20 och 61.

Rutten för linje 101:
SALUTORGET T1 - Auragatan - Eriksgatan - Humlegårdsgatan - Bangårdsgatan - Skolhusgatan - Repslagaregatan - LOGOMO (hållplats 1017)  - Repslagaregatan - Göransgatan - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - Köpmansgatan - SALUTORGET T22.

Rekommendera