Nyheter

Nyheter

Ändhållplatsen i Petäsmäki flyttas. Linje 210 läggs ned.
Linje 32A kör från Kråkkärret till torget med ca 10 minuters mellanrum under rusningstid.
Målet med förnyelsen är att förbättra tillgängligheten.
Tilläggsturerna körs 18. - 20.11., 25. - 27.11. 2. - 4.12., 9. - 11.12. och 16. - 18.12.2016.
Med appen kan du ladda både värde- och periodkort.
En användare kan följa kvarvarande saldo och giltighetstid på sitt kort.
Vintertidtabellerna gäller från den 26 september 2016.
Åbo har som första stad i Finland infört elbussar för att trafikera en hel linje.
Linje 600 läggs ner i samband med att vintertidtabellerna börjar gälla, måndagen den 26 september.
I och med de nya vintertidtabellerna görs det små ändringar i tre av servicelinjerna i Åbos rutter.
Inom Föli-området får man stöd om skolresan är över tio kilometer lång enkel väg.
Läs mer om Föli och studierabatten!
Linje 89 trafikerar nätter mellan onsdag-torsdag samt mellan torsdag-fredag 24 augusti–22 september.
I och med betalsystemsreformen överförs laddningen automatiskt till kortet